Noder

For at få din første lyd skal du bare skrive

play 40

Derefter tryk "Run"
Du hører så en lyd der vil svare til tangent nr. 40 på et keyboard. Prøv at skrive 60 eller 30 og læg mærke til at du hører en højere eller lavere tone.

Det er måske lidt forvirrende og du har måske ikke noget klaver. I stedet kan man skrive navnet på en node og den oktav den skal spilles i. F.eks.

play :E3

Den afspiller så noden "E" i oktav 3. Hvis du skriver en højere eller lavere oktav en 3 så kan du høre samme node i højere eller lavere frekvens. Du kan også prøve at skrive A, B, C, D, F eller G!