Akkorder

Hvis vi vil afspille mere end 1 tone så kan vi bare tilføje flere play kald på nye linjer

play :C3
play :E3
play :G3

Nu afspiller vi C, E og G tonerne i 3. oktav. CEG er faktisk en akkord. Altså en samklang af 3 eller flere toner.

Hvis man vil afspille en akkord kan man faktisk også bare bruge chord metoden.

play chord(:C3, :major)

:major er en akkord i "Dur", man kan også bruge :minor så afspilles den i "Mol".
Prøv at afspille andre akkorder med andre noder!