Pauser

Hvis vi vil lave mere end 1 lyd, så kan vi sætte pauser imellem afspilninger. For at lave en pause bruger man sleep metoden

play :C3
sleep 1
play :E3
sleep 1
play :G3

Den afspiller hver node med en pause på 1 sekund. Prøv at ændre tallet til et komma tal f.eks. 0.25 eller et større tal. Husk! på engelsk bruger kommatal et punktum!