Synthethizer

En synthethizer er en et stykke elektronik eller program der genererer et lydsignal. Altså lydene vi hører. En synthetizer lyder måske ligesom fysisk instrument (klaver eller guitar), imens et andet lyder som "elektronisk"

Du kan bestemme hvilken synthethizer du bruger.

synth :tech_saws, note: :E3

Her bruger vi :tech_saws som er navnet på en synthethizer der er med i Sonic Pi pakken. Der findes mange andre som du kan finde i bunden af din sonic pi editor.

Hvis du vil afspille en række toner med en bestemt synthethizer kan du bruge use_synth :tech_saws til at sige den skal bruges fremover.

use_synth :tech_saws
play :C3
sleep 0.5
play :E3
sleep 0.5
play :G3