Ruby Arrays

For at bruge skalaer eller opsætte rækkefølger af noder, så er det ofte smart at bruge et "Array"
Et array datatype der består af flere værdier. Man skriver et array ved at bruge [ hvorefter man skriver sine værdier separeret med komma, og så slutte med et ]

noder = [:c3, :d3, :e3, :f3]
noder.each do |node|
  play node
  sleep 0.5
end
play noder[0]
sleep 0.5
play noder[1]

Ved at bruge .each på et array, kan man iterere den igennem og gøre noget for hvert element i array'et.
Ved at bruge [0] så tilgår man det første element, [1] tilgår det andet element, osv.