Ruby Variabler

For at give værdier som 60 eller :C3 et navn kan man tildele dem til en variabel.
Man kan derefter bruge variablen ligesom det var værdien.

tromme = :drum_kick_heavy
sample tromme

bas = :C1
play bas