Envelope

Når en syntetisk lyd skal afspilles, så er der flere indstillinger man kan sætte for hvor højt den skal lyde, hvor længe, osv.
Der er 4 parametre der bestemmer hvordan der går fra til at være ingen lyd, til det højeste volume, og til man ikke kan høre den.
Tilsammen udgør de en Envelope
Attack er tiden der går fra at der er ingen lyd til den første lydniveau. Det er her lyden bliver indfaset.
Decay er tiden fra det første niveau til sustain.
Sustain er normalt hvor man hører det meste lyd.
Release er udfasningen af lyden.
Diagram over lyd parametre

Når du så skal spille en lyd med f.eks. play så kan du bruge disse som navngivne parametre

play :C3, attack: 0.1, decay: 0.1, sustain: 1.25, release: 0.5

Prøv at sætte alle parametre på nær en enkelt til nul og så se hvad der sker

play :C3, attack: 0, decay: 0, sustain: 1, release: 0