playpatterntimed

Der findes en function der kan afspille en hel melodi på en enkelt linje.
play_pattern_timed afspiller et array af noder med et tidsinterval.

noder = [:E3, :C3, :E3, :E3, :D3, :C3, :E3]
play_pattern_timed noder, 0.25

Prøv at skifte 0.25 med et andet kommatal.
Man kan også give en række pauser som f.eks. [0.25, 0.5, 0.25]