Pick

Man kan tage en tilfældig værdi fra et array ved at bruge .pick
For eksempel kan du spille tilfældige noder fra et array sådan her.

loop do
  play [:C4, :A4, :G4, :E4].pick
  sleep 0.5
end