Pseudo Klasser

Pseudo klasser er lidt ligesom en selektor.
Den kan dekorere med css når man har musen over et element, eller hvis du har klikket på den.
Den har denne syntaks

selektor:pseudo-klasse {
    egenskab:værdi;
}