CSS: text-align

Hvis du vil have teksten i et element centreret, eller sat i højre eller venstre side, så kan du bruge text-align og give den værdier left, right eller center

//CSS
.centreret {
    text-align: center;
}
<!-- HTML -->
<p class="centreret"> Denne text er centreret</p>

Denne text er centreret