CSS: font-size

Man kan bruge font-size til at ændre skriftstørrelsen

<!-- HTML -->
<p> Jeg har stor skrift </p>
//CSS
p {
    font-size: 50px;
}

Jeg har stor skrift