Variabler

Variabler bruges til at holde på data, som f.eks. tekst.
Du kan lave en variabel ved at bruge nøgleordet var efterfulgt af hvad du vil kalde din variabel. Derefter skriver du = for at tildele en værdi, og så på højresiden af = skriver du værdien der skal tildeles, f.eks. dit navn :)

Åbn din browserkonsol ved at trykke SHIFT + CTRL + J

var navn = "Sune"
console.log(navn)