Funktioner

Hvis man vil undgå at gentage kode eller opdele sin logik så det er nemmere at forstå, så er funktioner meget vigtige.
En funktion defineres ved at skrive function, derefter et navn på funktionen og så skal der være parentheser () . Til sidst skal der være en kode blok { } hvori du kan skrive det kode der skal affyres.
F.eks. så vil

function sigSune() {
    console.log("Sune");
}

sigSune()

skriver Sune hvis du kørte det i konsollen

I JavaScript er næsten alt faktisk en funktion