Logik blokke

Logik blokke bruges til at køre kode afhængigt om noget er sandt eller falsk. F.eks. hvis dine point er over 10 så skal vi aktivere kode der gør at du vinder, og hvis ikke skal vi lade være.
Læs mere her: https://makecode.microbit.org/blocks/logic

Prøv at lave dette projekt med din viden om logik blokke!
https://makecode.microbit.org/projects/coin-flipper