Input blokke

Med input blokke kan du aktivere kode når du ryster eller trykker på en knap på din microbit.
Læs mere her: https://makecode.microbit.org/reference/input

Prøv at lave dette projekt med din viden om input blokke: https://makecode.microbit.org/projects/smiley-buttons