Strenge og Heltal

Der findes mange typer af data i C# og derfor mange typer af værdier.

Tekst værdier kaldes for en "streng" og er typen string

Debug.log("Hej verden!");

Her er Debug.log() en metode der skriver værdien "Hej verden!" til konsol vinduet i Unity3D

Heltals værdier er af typen int og kaldes også for "integer" på Engelsk. De kan IKKE være kommatal!

Debug.log(2018);

Her skrives værdien 2018 til konsol vinduet.