Variabler

Variabler bruges til at holde på data, som f.eks. tekst.
Du kan lave en string variabel ved at bruge nøgleordet string efterfulgt af hvad du vil kalde din variabel. Derefter skriver du = for at tildele en værdi, og så på højresiden af = skriver du værdien der skal tildeles, f.eks. dit navn.

string navn = "Sune";
Debug.log(navn);

Du kan også lave en variabel med en anden type eller en klasse.
F.eks.

int point = 3;
Vector3 position = Vector3.new(0,0,0);