Matematiske Operatorer

For at lave matematik med værdier kan man bruge operatorer som du kender fra din lommeregner

Addition ( + )

10 + 10

Multiplikation ( * )

2 * 3

Subtraktion ( - )

4 - 2

Division ( / )

6 / 3