CSS: width og height

Hvis du vil have at dit element har en fast bredde eller højde, så kan du bruge width og height og give dem en værdi i px eller andet.

//CSS
.redbox {
  background-color: red;
  width: 100px;
  height: 50px;
}
<!-- HTML -->
<div class="redbox"> Rød Kasse </div>
Resultat:
Rød Farve

Prøv andre værdier som:

75px
10%
5rem
4em
8vh