Array Sum

Ved at bruge .sum metoden på et array kan man hurtigt beregne summen af alle tal i arrayet

[1, 2, 3, 4].sum
 #=> 10