Spil dine første noder

Sonic Pi # 1

I Sonic Pi skal man skrive kode for at afspille lyd.
Man kan lave meget simple melodier, eller komponere en professionel sang til afspilning på radio, fester, spil, eller film.

Noder

For at få din første lyd skal du bare skrive

play 40

Derefter tryk "Run"
Du hører så en lyd der vil svare til tangent nr. 40 på et keyboard. Prøv at skrive 60 eller 30 og læg mærke til at du hører en højere eller lavere tone.

Det er måske lidt forvirrende og du har måske ikke noget klaver. I stedet kan man skrive navnet på en node og den oktav den skal spilles i. F.eks.

play :E3

Den afspiller så noden "E" i oktav 3. Hvis du skriver en højere eller lavere oktav en 3 så kan du høre samme node i højere eller lavere frekvens. Du kan også prøve at skrive A, B, C, D, F eller G!

Akkorder

Hvis vi vil afspille mere end 1 tone så kan vi bare tilføje flere play kald på nye linjer

play :C3
play :E3
play :G3

Nu afspiller vi C, E og G tonerne i 3. oktav. CEG er faktisk en akkord. Altså en samklang af 3 eller flere toner.

Hvis man vil afspille en akkord kan man faktisk også bare bruge chord metoden.

play chord(:C3, :major)

:major er en akkord i "Dur", man kan også bruge :minor så afspilles den i "Mol".
Prøv at afspille andre akkorder med andre noder!

Pauser

Hvis vi vil lave mere end 1 lyd, så kan vi sætte pauser imellem afspilninger. For at lave en pause bruger man sleep metoden

play :C3
sleep 1
play :E3
sleep 1
play :G3

Den afspiller hver node med en pause på 1 sekund. Prøv at ændre tallet til et komma tal f.eks. 0.25 eller et større tal. Husk! på engelsk bruger kommatal et punktum!

Øvelsesæt 1

Øvelse 1
Kopier og spil
Kan du genkende sangen?

use_synth :saw
play :b4
sleep 0.25
play :Db5
sleep 0.25
play :d5
sleep 0.25
play :b5
sleep 0.25
play :a5
sleep 0.25
play :Gb5
sleep 0.25
play :e5
sleep 0.25
play :d5
sleep 0.25
play :d5
sleep 0.5
play :Gb5
sleep 0.25
play :b4, release: 1.5

Øvelse 2
Prøv at sænke alle nodernes tal med 1 så det er :b3 i stedet for :b4, osv.
Hvad gør det?

Øvelse 3
Spil :E3, :E3, :G3, :E3, :D3, :C3, :B2
Prøv at sætte pauser så det passer med sangen her
https://www.youtube.com/watch?v=0J2QdDbelmY

Øvelse 4
Kopier og spil
Kan du genkende sangen?

use_bpm 90
use_synth :saw

play :a3
sleep 0.25
play :c4
sleep 0.25
play chord(:D3, :minor, invert: 1), amp: 2
sleep 0.5
play chord(:D3, :minor, invert: 1), amp: 2
sleep 0.5

play :d4
sleep 0.25
play :e4
sleep 0.25
play chord(:Bb3, :major), amp: 2
sleep 0.5
play chord(:Bb3, :major), amp: 2
sleep 0.5

play :f4
sleep 0.25
play :g4
sleep 0.25
play chord(:A3, :minor), amp: 2
sleep 0.5
play chord(:A3, :minor), amp: 2
sleep 0.5

play :d4
sleep 0.25
play :c4
sleep 0.25
play :c4
sleep 0.25
play chord(:D3, :minor, invert: 1), amp: 2
insert_drive_file