Parametre til lyd

Sonic Pi # 5

Når vi afspiller lyde i Sonic Pi, er der mange muligheder for at bestemme hvordan, hvor længe, hvor højt, osv. det skal lyde.

Amplitude

Man kan forstærke en lyd, så den larmer mere, ved at bruge amplitude parametren. Normalt er den 1. Hvis du skriver 0 kan du ikke høre den.

play :B4, amp: 3

Cutoff

Man kan skære en del af frekvensen af fra den lyd du spiller ved at bruge cutoff: Normalt er den 100, så kan man høre hele lyden. Hvis den er 0 kan du ikke høre noget

play :B4, cutoff: 80

Envelope

Når en syntetisk lyd skal afspilles, så er der flere indstillinger man kan sætte for hvor højt den skal lyde, hvor længe, osv. Der er 4 parametre der bestemmer hvordan der går fra til at være ingen lyd, til det højeste volume, og til man ikke kan høre den. Tilsammen udgør de en Envelope Attack er tiden der går fra at der er ingen lyd til den første lydniveau. Det er her lyden bliver indfaset. Decay er tiden fra det første niveau til sustain. Sustain er normalt hvor man hører det meste lyd. Release er udfasningen af lyden. Diagram over lyd parametre

Når du så skal spille en lyd med f.eks. play så kan du bruge disse som navngivne parametre

play :C3, attack: 0.1, decay: 0.1, sustain: 1.25, release: 0.5

Prøv at sætte alle parametre på nær en enkelt til nul og så se hvad der sker

play :C3, attack: 0, decay: 0, sustain: 1, release: 0

Øvelsessæt 5

Øvelse 1 Gå ind og kig på https://learningsynths.ableton.com/en/making-changes/amplitude

Øvelse 2 Prøv at sænke cutoff til et tal mellem 100 og 0. Hvad sker der?

use_synth :supersaw
scale(:B4).shuffle.each do |node|
  play node, cutoff: 100
end

Øvelse 3 Gå ind og kig på https://learningsynths.ableton.com/en/envelopes/attack

Øvelse 4 Gå ind og kig på https://learningsynths.ableton.com/en/envelopes/decay-and-sustain

Øvelse 5 Gå ind og kig på https://learningsynths.ableton.com/en/envelopes/release

Øvelse 6 Gå ind og kig på https://learningsynths.ableton.com/en/envelopes/putting-the-envelope-together

Øvelse 7 Gå ind og kig på https://learningsynths.ableton.com/en/envelopes/modulating-amplitude-with-envelopes