Introduktion

Digidays Sonic Pi # 1

Sonic Pi er et musik kodning og synthethiser program.
En synthethiser er et program eller instrument der laver elektronisk fremstilling af lydbølger.
Når man skriver tekst kode som play :e3 for at så genereres der en lydbølge med en tone som angivet.
Du kan læse mere om hvordan Sonic Pi fungerer her, samt den engelske dokumentation https://sonic-pi.net/

Prøv at kopiere nedenstående kode ind i din Sonic Pi editor og tryk "Run" eller ALT + R

live_loop :guitar do
 use_synth :fm
 play :e2
 sleep 0.75
 play :e2
 sleep 0.25
 play :g2
 sleep 3.0/8.0
 play :e2
 sleep 3.0/8.0
 play :d2
 sleep 0.25
 play :c2
 sleep 1
 play :b1
 sleep 1
end

live_loop :drums do
 sample :drum_heavy_kick
 sleep 0.5
 sample :drum_snare_soft
 sample :drum_heavy_kick
 sleep 0.5
end

Sonic Pi Editor

For at komme i gang med Sonic Pi skal man bare skrive kode i dette felt Tekst redigeringsvindue Prøv at skrive

play 60

Derefter tryk på Start knappen eller ALT + R Start knap

Hvis du vil stoppe dit program kan du trykke på Stop knappen eller ALT + S Stop knap

Sonic Pi Syntax

I programmeringssprog skal man skrive kode efter en syntax, som kan forstås som en række grammatik regler. Computeren kan kun læse korrekt kode, så hvis du har tastefejl, forkerte tegn, så læser den det som noget andet.

i Sonic Pi og Ruby er der nogle primitive datatyper, som er heltal, kommatal, symboler og tekst.

40 # Heltal
2.5 # Kommatal
:C3 # Symbol
"C3" # Tekst

Der er også metoder som play eller sleep. De kan forstås som kommandoer der gives argumenter. I eksemplet nedunder er :C3 et argument, og amp: 3 et navngivet argument. Argumenter skal separeres med komma.

play :C3, amp: 3
sleep 1