Gør lyden feeed

Digidays Sonic Pi # 4

Vi har lært at afspille en masse lyde, men hvordan ændrer vi den syntetiske lyd så den lyder mega fed?
Man skal bruge synthethizer indstillinger, og dem er der mange af.

Vælg synthethizer

En synthethizer er en et stykke elektronik eller program der genererer et lydsignal. Altså lydene vi hører. En synthetizer lyder måske ligesom fysisk instrument (klaver eller guitar), imens et andet lyder som “elektronisk”

Du kan bestemme hvilken synthethizer du bruger fremover.

use_synth :tech_saws

Her bruger vi :tech_saws som er navnet på en synthethizer der er med i Sonic Pi pakken. Der findes mange andre som du kan finde i bunden af din sonic pi editor.

Derefter kan du spille en masse toner

use_synth :tech_saws
play :C3
sleep 0.5
play :E3
sleep 0.5
play :G3

Indstil synthethizer

Der findes mange indstillinger til din synthethizer.

For at indstille synthethizeren, udover dens navn, skal du bruge use_synth_defaults

Her er et eksempel på en række indstillinger

use_synth_defaults amp: 2, cutoff: 90, release: 0.25

amp er amplitude, altså lydforstærkning. Den bliver tildelt en værdi på 2. cutoff er afskæring, altså den skærer den højeste del af tonen fra. Den bliver tildelt en værdi af 90, som betyder vi skærer 10% af det mest skingre fra. release er løsladelse, altså hvor langt tid der går fra lyden har nået sit højeste lydniveau, til den forsvinder/faser ud.

Det vil tage langt tid at forklare, og forstå, alle indstillinger så læs videre på siden!

Øvelsessæt Synth Indstillinger

live_loop :bass_synth do
  use_synth :tech_saws
  use_synth_defaults cutoff: 90, release: 0.25
  
  8.times do
    play :C2
    sleep 0.25
  end
end

Øvelse 1 Prøv at ændre i use_synths værdi, prøv :dsaw, :tb303, :hoover, :fm :piano

Øvelse 2 Prøv at ændre i use_synth_defaults værdier, prøv at mindske cutoff til 50, eller prøve at forøge release til 0.5

Øvelse 3 Prøv andre værdier til use_synth_defaults. Prøv sustain: 2, attack: 0, pan: 1